Chính sách bảo hành

1. Phiếu bảo hành có giá trị của hãng sản xuất sản phẩm.

2. Thời hạn bảo hành theo phiếu bảo hành chính hãng.

3. Việc bảo hành không bao gồm các phụ kiện kèm theo ( như cáp nối…)

4. Trong thời hạn bảo hành, sản phẩm được trung tâm bảo hành sửa miễn phí khi các hư hỏng là do bản thân linh kiện trong máy hoặc do lỗi sản xuất.

5. Sản phẩmkhông được bảo hành trong các trường hợp sau:

– Hư hỏng do thiên tai, tai nạn như: sét đánh, lũ lụt, chất lỏng đổ vào, rơi vỡ hoặc sử dụng sai hướng dẫn.
– Máy đã bị thay đổi hoặc sửa chữa tại các nơi không được ủy quyền bởi hãng sản xuất.
– Số máy hoặc tem niêm trên sản phẩm không còn nguyên vẹn.
– Phiếu bảo hành không hợp lệ (để trống, không điền đầy đủ, tẩy xoá hoặc sửa lại các thông tin trên phiếu).
– Không có phiếu bảo hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.