KVM Switch LCD 17″ inch 16-port Cat5 over IP-KL1516AIM

0.00

  • KVM Switch LCD Cat 5 Over IP/Internet
  • Tích hợp màn hình 17 inch + bàn phím + chuột + Extra USB mouse port
  • Điều khiển 16 server, hỗ trợ 2nd console
  • Kết nối daisy chain tới 15 KVM switches điều khiển 256 máy chủ